Kontakt

              

Konateľ spoločnosti:  Mgr.PaedDr. František Bokroš, MBA, LLM
 
Mobil: 0907616313  ,  0903209082
 
Kontaktné údaje :
 
Fredis s.r.o.
Hronská č. 4
93401 Levice - SK
ICO.: 44137087
DIC.: 2022605200
IC DPH.: SK2022605200
E-mail.: fredis@fredis.sk
web.: www.fredis.sk
IBAN: SK09 0200 0000 0024 5724 3458 
Facebook.: Fredis Motor , Fredis Service, Fredis Taxi