montáž 220 žiarovkového lustra

montáž 220 žiarovkového lustra

V celej Redute zvlášť vynikli veľké lustre vo Veľkej Sále. Veľkorozmerový 220 žiarovkový luster očarí každého návštevníka hudobných slávnosti, ktorý pochádza z roku 1954 od výrobcu Preciosa Lustry a v tomto roku jeho potomok tento luster spolu s nami nanovo repasoval a montoval.