Krištáľový luster 48 žiarovkový

Krištáľový luster 48 žiarovkový

Bola to pre nás už piata aktivita v Slovenskej filharmónii, pri dopĺňaní, repasácii a čistení krištáľových lustrov v tomto stánku kultúry, ktorá sa vykonala pri príležitosti návštevy Anglickej kráľovnej alebo zástupcov členských krajín NATO. Preto nebolo opomenuté ani schodisko do veľkej sály, kde vyniká veľký 48 žiarovkový krištáľový luster.