AdBlue 1000L kontajner

Kód produktu: AD001
Cena bez DPH: 262,50 €
Cena s DPH: 315,00 €
Dostupnosť: Týždeň
  • Hmotnosť: 1000 kg
  • Záruka (mesiacov): 12

 v cene produktu je zahrnutá doprava                                                  

AdBlue®

Kontajner 1000 litrov ( systém IBC)

Máte vlastný sklad a dávate mu prednosť pred čerpacími stanicami? Inovatívny systém strednoobjemových kontajnerov (IBC)  Vám môžeme do Vaších prevádzkarni dodať najneskôr do 7 dní od objednania. Kontajner o objeme 1000L AdBlue pokryje prepravnú vzdialenosť až do 60 000km.

 

Špičková kvalita

AdBlue je garanciou kvality podľa normy DIN 70070 a zodpovedá predpisom ISO a CEFIC pre zaistenie správnej funkcie vašeho systému SCR/Selective Catalytic Reduction = selektívna katalytická redukcia. Používaním AdBlue máte istotu, že Váš systém SCR bude fungovať bez závad.

Zloženie, vlastnosti

AdBlue® je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody. je to bezfarebná, číra kvapalina slabo zapáchajúca po amoniaku. Roztok je bez toxických vlastností, na ľudský organizmus nepôsobí agresívne. Nemá horľave vlastnosi, nie je zatriedený ako nebezpečný na prepravu.

Je známy pod označením AUS 32 ( anglická skratka pre Aqueous Urea Solution - vodný roztok močoviny ).

Technická špecifikácia:

hustota pri 20 C                         1087 - 1093 kg/m3

počiatočná teplota kryštalizácie                       -11 C

Požiadavky na kvalitu sú v zmysle normy DIN 70070.

Použitie:

AdBlue® je činidlo na redukciu NOx plynov, ktoré je potrebné pre použitie katalyzátorov so selektívnou redukciou ( SCR) v motorových vozidlách s dieselovým motorom.

Spotreba:

Spotreba AdBlue® činí cca 4-6% spotreby nafty.

Balenie, doprava, skladovanie:

AdBlue® sa dodáva podľa požiadaviek odberateľa - v cisternových automobiloch, v 1000 l paletizovaných kontajneroch ( IBC kontajnery ) , v 220 litrových sudoch a v 10 l kanistroch. Ako materiály  pre nádrže, ale aj pre agregáty a ďalšie vybavenie. ktoré sa môže dostať do styku s AdBlue®, sú vhodné legované ocele, plasty odporúčané v Smernici na zabezpečenie kvality AUS 32, ako aj plastové poťahy v kovových nádržiach. Nelegované ocele, pozinkované ocele, meď, hliník a zliatiny obsahujúce meď a hliník sa nesmú používať.

Roztok sa u výrobcu expeduje s teplotou do max. 30 C. Na zabránenie hydrolýzy v roztoku močoviny sa odporúča skladovanie za bežných podmienok, optimálne do 25 C v uzatvorených nádobách chránených pred slnečným žiarením. Na zabránenie vykryštalizovania nesmie byť teplota skladovania nižšia ako -11 C.

Vzhľadom na vysoké nároky na čistotu roztoku je potrebné dodržiavať Smernicu na zabezpečenie kvality AUS 32. V celom dodavateľskom reťazci sa pre skladovanie, manipuláciu, prepravu a distribúciu odporúča používať výhradne zariadenia a prístoje pre AUS 32, ktoré sa pred prvým použitím musia dôkladne vyčistiť a vypláchnuť demineralizovanou vodou.

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Záručná doba 12 mesiacov odo dňa výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

AdBlue® je registrovaná známka Veband Automobilindustrie e. V. ( VDA- Zväz nemeckého automobilového priemyslu ).

Emisné normy EURO 4 a EURO 5 pre ťažké nákladné vozidlá

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

Emisie v g/kWh

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Rok

PM

Nox

EURO 0

1990

 


 

14.4

EURO 1

1992

0.36

8

EURO 2

1995

0.15

7

EURO 3

1999

0.1

5

EURO 4

2005/06

0.02

3.5

EURO 5

2008/09

0.02

2