Mazanie

Všeobecne o mazaní

Čo to je vlastne mazanie?

-Je to znižovanie trenia medzi dvoma telesami, ktoré sa voči sebe pohybujú alebo je uskutočnený pokus o ich vzájomný pohyb. Tak znie definícia. V podstate potrebujeme oddeliť dva povrchy vrstvou maziva tak, aby v ideálnom prípade nedochádzalo k ich dotyku.

-Výraz „mazanie“ vznikol zo slova „maz“. Takto nazývali naši predkovia surový zvierací tuk, ktorým mazali ložiská svojich kár a vozov, aby sa znížilo trenie a tým potrebná sila vynaložená človekom alebo zvieraťom a súčasne sa udržalo opotrebenie vozidla v určitých medziach.

-Pátranie človeka po účinných mazivách je veľmi premenlivé a staré ako sama história ľudstva. Číňania využívali už okolo roku 3500 pred n. l. mazací účinok vody, Egypťania používali na mazanie svojich bojových vozov už okolo roku 1400 pred n. l. zvierací tuk alebo olivový olej zmiešaný s vápencovou múčkou. Okolo roku 780 pred n. l. odhalili Číňania vlastnosti trenia, ktoré znižovali zmesou rastlinných olejov a olova. Na vhodnosť vzduchu ako maziva bolo poukázané už pred viac ako 100 rokmi.

-V modernej definícii zahŕňa pojem „mazivá“ predovšetkým výrobky používané na mazanie klzných a valivých prvkov. Medzi mazivá sú však radené tiež druhové príbuzné výrobky, ktoré sú blízke svojím zložením, spôsobom výroby a vlastnosťami. Slúžia pod „názvom pracovné oleje“ v priemyselných procesoch ako pomocné média na prenos síl, odvádzanie tepla, na chladenie, ako izolačné oleje alebo prostriedky antikoróznej ochrany.

-Podiel mazív tvorí na celkovej spotrebe minerálnych olejov celosvetovo v priemere približne 0,8 %, v krajinách s rozvinutým priemyslom okolo 1%. Ekonomický význam mazív je však podstatne väčší, než sa dá v súvislosti s ich pomerne malým podielom na trhu olejov predpokladať. Vplyvom trenia sa spotrebúva 30 % energie vyrobenej na celom svete, následkom opotrebovania vznikajú ročne miliardové straty.

-Konštruktéri už dnes vedia, že mazivá sú nielen nevyhnutné prevádzkové látky, ale tiež konštrukčné prvky. Konštrukcia, ktorá je v zmysle mazacej techniky zrelá a podporuje správne mazanie, šetrí energiu, znižuje prestojové straty a náklady na náhradné diely a na opravy a napomáha udržiavať hodnotu strojového parku a zariadenia. Samotné mazivá sú intenzívnym výskumom neustále vyvíjané.

-Najdôležitejšími mazivami sú podľa množstva mazacie oleje, ktoré všetky majú svoj pôvod v rope.