Náš tím

Konateľ spoločnosti:                        Mgr.PaedDr. František Bokroš

 

Telefón: 0907 616 313      0903 447 006

Email: fredis@fredis.sk

 

Mechanik cest.motor.vozidiel:         Tomáš Vlčko      

 

Mechanik cest.motor.vozidiel:         Richard Meszaroš

 

Mechanik cest.motor.vozidiel:         Marián Šuranský

 

Servisný technik- elektrotechnik:    Ján Solčanský

 

Montáž autofólií:                                Štefan Csomor

 
Údržba a čistenie vozidiel:                Ján Sabo