Viskozita

Viskozita je odpor, ktorou tekutina pôsobí proti silám snažiacim sa posunúť jej najmenšie častice. Na stykové plchy dvoch vrstiev tekutiny pohybujících sa rôznou rýchlosťou sa prejavuje viskozita tečným napätím, čím sa snaží rýchlejšia vrstva urýchlovať pomalejšiu, a tá naopak zadržovať vrstvu rýchlejšiu. Viskozita je teda jednou z nejdôležitejších vlastností, ktorá ovplyvňuje tokové vlastnosti látok. Určuje vlastne režim mazania, tvorbu a únosnosť mazacieho filmu, veľkosť odporu pohyblivých častí, tesniacu schopnosť a čerpateľnosť. Vlplyvom tlaku a teploty sa môže viskozita oleja menit. Tieto závislosti určujú vlastnosti použitého oleja. Mierou závislosti je koeficient viskozity.

 

       Vyskozitné klasifikácie motorových olejov 

Niektorí z vás si ešte pamätajú, že sa olej menil vždy pred zimou i letom tak, aby bola použitá vždy tá správna viskozita. Rozlišovali sme špeciálne oleje zimné a letné. Oleje zimné boli viskóznejšie než oleje letné.

Na obrázku 1, vidíme rôzne označenia. Pre zimu 0 až 25, pre leto 20 až 60. Čo tieto čísla znamenajú? Nie sú to ani hodnoty viskozít, ani teplôt. Sú to iba symboly, ktoré zodpovedajú určitým viskozitám pri daných teplotách. Aby boli jednoznačne odlíšené oleje letné a zimné, tzv.jednorozsahové, používajú sa pri zimných olejoch za číslom viskozitnej triedy symbol „W“. To jednoducho znamená zimné z anglického slova „winter“.

Vývoj išiel veľmi rýchlo dopredu. A s ním i požiadavky na oleje celosezónne tzv. viacrozsahové. Olej musel spĺňať požiadavky zimnej i letnej prevádzky. Jeho viskozita musela byť v medziach normy ako za mrazu, tak i za vyšších teplôt. Ak sa pozrieme na ňu z pohľadu klasifikácie SAE, tak zistíme, že jednorozsahové oleje majú túto závislosť ďaleko väčšiu než oleje viacrozsahové. Tie musia svojimi vlastnosťami pokryť ďaleko väčšie teplotné rozmedzie (obr. 2).

 
Dnešné oleje majú väčšinou označenie, ktoré tvoria dve čísla, napr. 5W-30.
Ak si vezmeme prvé, tzv. „zimné“ číslo, môžeme povedať, že čím je menšie tým má olej lepšie nízkotepelné vlastnosti. Čo to prinesie motoru? Olej sa po naštartovaní dostane oveľa rýchlejšie tam, kde má byť. Má teda rýchly nábeh mazania, čím sa zníži opotrebovanie motora. Nižšia viskozita oleja zaistí i menšiu spotrebu paliva. Energia sa nestráca prekonávaním odporu kvapaliny. Tým tiež zvyšujeme výkon motora. Že tieto hľadiská majú pozitívny vplyv na životné prostredie, už ani nemusíme pripomínať.
Ako je to s druhým číslom charakterizujúcim olej za vyšších teplôt? Ak by sme túto klasifikáciu popisovali ešte pred pár rokmi, uviedli by sme, že čím je jeho hodnota vyššia, tým je olej kvalitnejší. Má to logiku. Za vysokých teplôt je viskozita podstatne vyššia, čo zabezpečuje dostatočnú šírku mazacieho filmu, a tým minimálne opotrebovanie. Vývoj však dnes túto pravdu už prekonal. I veľmi tenký mazací film motor dokonale chráni. Vďaka dokonalým syntetickým základovým olejom a aditívnym technológiám, nová generácia olejov má veľmi tenký mazací film s dostatočnou únosnosťou a pevnosťou. Aký je teda dôvod na postupý prechod k olejom s touto nižšou klasifikáciou? Hlavne úspora paliva a vyšší výkon. Ako pri nízkych teplotách, tak i za vysokých teplôt vnútorné trenie kvapaliny spotrebováva energiu paliva. Ak bude miera vnútorného trenia, tzn. viskozita minimálna, nepríde k toľkým stratám energie.NÉ
 
KLASIFIKÁCIE PREVODOVÝCH OLEJOV
Principiálne je viskozitná klasifikácia prevodových olejov totožná s klasifikáciou olejov motorových. Sú označované symbolmi 70 – 85 pri zimných a 80 – 250 pri letných olejoch. Hodnotí sa tiež správanie za nízkych a vysokých teplôtKOZITNÁ KLASIFIKÁCIA PREVODOVÝCH OLEJOV PODĽA SAE J306

 

VYSKOZITNÁ KLASIFIKÁCIA ISO

S výnimkou motorových a prevodových olejov popísaných v triedach SAE sa robí tiež veľmi bežné členenie ostatných mazív podľa klasifikácie viskozity ISO. V tejto ISO VG (International Organisation for Standartization – Viscosity Grade) je normovaných 18 viskozitných tried v rozmedzí 2 mm2/s do 1500 mm2/s. Predpísaná je iba jedna tzv. Stredná viskozita pri 40°C, ktorá sa smie v jednej viskozitnej triede odchýliť o 10% smerom hore alebo dolu. Hydraulický olej triedy ISO VG 46 sa musí teda pohybovať v rozmedzí 41,4 mm2/s a 50,5 mm2/ s (horný limit).OROVNANIE

V predchádzajúcich odstavcoch sme popísali základné viskozitné rozdelenie, s ktorým sa môžete bežne stretnúť. Okrem už uvedených, existujú ešte ďalšie. Napríklad na americkom kontinente sa používa viskozita Sayboltova a stupne AGMA.